خطوط اختصاصی 
پنل های کاربری

پـــنل های کاربـــری

امکانات معمولی ویژه
ارسال تکی و گروهی yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ورودی شماره از فایل yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ورودی از دفترچه تلفن yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال با کلمات کلیدی yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال با کلمات طولانی yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال با زبان های مختلف yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
تخمین هزینه ارسال yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
گزارشات ارسال و دریافت yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
استفاده از پیام های پیش فرض yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال زمانبندی yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
کارت ویزیت yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
دفترچه تلفن yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
بازگشت اعتبار پیامکهای ارسال نشده yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال وپ yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال هدفمند yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال وایبر yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال فلش yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
پیامک مناسبت و یادآوری yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
وب سرویس yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
پاسخ تبلیغاتی yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال بر اساس جنسیت و سن yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال منطقه ای ایرانسل yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال بر اساس دکل های BTS yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال پیامک های دریافتی به موبایل yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال پیامک مشاغل شهر و شهرستان yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال پیامک بین المللی yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
ارسال پیامک کارت ویزیت - MMS - WAP yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
مدیریت رویدادها yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
نظرسنجی و آمارگیری yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
صندوق انتقادات و پیشنهادات yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
برگزاری مسابقات yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
تعریف واحدهای سازمانی yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
خدمات هوشمند yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
مدیریت پاسخ از URL yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
مدیریت Remote Database yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
دایورت پیامک yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
پشتیبانی 24 ساعته yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
شارژ آنلاین اعتبار yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
خطوط رند عمومی yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
سرویس ارزش افزوده (VAS) yes تعرفه پنل های کاربری سامانه yes تعرفه پنل های کاربری سامانه
شماره اختصاصی 1 خط 14 رقمی 1 خط 10 رقمی
تعرفه ارسال با اپراتور 1000
125 ریال
115 ریال
تعرفه ارسال با اپراتور 2000(دلیوربیس)
143.7 ریال
132.2 ریال
تعرفه ارسال با اپراتور 3000
125 ریال
115 ریال
تعرفه ارسال با اپراتور 5000
106.5 ریال
97.8 ریال
تعرفه ارسال با اپراتور 021
106.5 ریال
97.8 ریال
تعرفه ارسال پیام به وایبر
62.5 ریال
57.5 ریال

قیمت

رایگان

29.000 تومان

 

همین حالا شروع کنید و کسب و کار خود را رونق دهید. مشاهده سرویس ها


همین حالا شروع کنید و کسب و کار خود را رونق دهید. مشاهده سرویس ها