ارسال مدارک

ارسال مدارک شناسایی

مدارک شناسایی در سامانه پیام کوتاه پیامک افراز بصورت محرمانه در پنل کاربر ذخیره شده و قابلیت دسترسی به هیچ اشخاص و یا نهادی نیست و کاملا امن میباشد.

پیامک افراز طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند و این درخواست مدارک نیز طبق قوانین کشورمان برای دارندگان نرم افزار پیام کوتاه ارسال شده است.

و همه کاربران و نمایندگان موظف هستند مدارک شناسایی خود و زیرمجموعه های خود را در سامانه بارگذاری نمایند.

* توجه 1: کاربری که مهارت کاهش حجم فایل مدرک شناسایی خود نیست می تواند از طریق پایگاه ارسال مدارک که مستقیما با هر حجمی قابل آپلود است استفاده کنند

* توجه 2: کاربر موظف است فقط از کارت ملی یا شناسنامه خود برای ارسال مدارک استفاده کند. به مدارک غیر از این ترتیب اثر داده نخواهد شد

همين حالا شروع کنيد و کسب و کار خود را رونق دهيد. مشاهده سرويس ها