خطوط اختصاصی

تعرفه خطوط اختصاصی

  نکات مهم و قابل توجه :
  • تمامی این نرخ ها مربوط به خط های غیر رند بوده و هزینه خط های رند یا انتخاب شده توسط کاربر پس از بررسی قیمت گزاری می شوند

  اپراتور 1000 (رهیاب رایانه گستر)

  تعداد ارقام
  کاربران نمایندگان
  غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
  14 رقمی 12.000 تومان 25.000 تومان 10.500 تومان 20.000 تومان
  13 رقمی 35.000 تومان 70.000 تومان 28.000 تومان 55.000 تومان
  12 رقمی 60.000 تومان 110.000 تومان 50.000 تومان 100.000 تومان
  11 رقمی 120.000 تومان 240.000 تومان 100.000 تومان 200.000 تومان
  10 رقمی 160.000 تومان 320.000 تومان 130.000 تومان 280.000 تومان
  9 رقمی 200.000 تومان 400.000 تومان 175.000 تومان 350.000 تومان
  8 رقمی 300.000 تومان 600.000 تومان 250.000 تومان 490.000 تومان
  7 رقمی 3.500.000 تومان 3.500.000 تومان 3.000.000 تومان 3.000.000 تومان
  6 رقمی 6.000.000 تومان 6.000.000 تومان 5.500.000 تومان 5.500.000 تومان

  اپراتور 2000 (آتیه پرداز)

  تعداد ارقام
  کاربران نمایندگان
  غیر رند رند غیر رند رند
  12 رقمی 200.000 تومان استعلام شود 160.000 تومان استعلام شود
  11 رقمی 250.000 تومان استعلام شود 200.000 تومان استعلام شود
  10 رقمی 350.000 تومان استعلام شود 320.000 تومان استعلام شود
  9 رقمی 650.000 تومان استعلام شود 600.000 تومان استعلام شود
  8 رقمی 1.200.000 تومان استعلام شود 1.100.000 تومان استعلام شود

  اپراتور 3000 (مگــفا)
  تعداد ارقام کاربران نمایندگان
  14 رقمی 12.000 تومان 10.000 تومان
  12 رقمی 70.000 تومان 60.000 تومان
  10 رقمی 80.000 تومان 70.000 تومان
  9 رقمی استعلام شود استعلام شود
  8 رقمی استعلام شود استعلام شود

  اپراتور 50001 (رهیاب پیام گستران)
  تعداد ارقام کاربران نمایندگان
  15 رقمی 6.000 تومان 3.000 تومان
  14 رقمی 10.000 تومان 5.000 تومان
  13 رقمی 15.000 تومان 10.000 تومان
  12 رقمی 30.000 تومان 20.000 تومان
  11 رقمی 45.000 تومان 35.000 تومان
  10 رقمی 75.000 تومان 50.000 تومان
  9 رقمی 100.000 تومان 70.000 تومان
  8 رقمی استعلام شود استعلام شود

  اپراتور 50002 (راهکار سرزمین هوشمند)
  تعداد ارقام کاربران نمایندگان
  14 رقمی 10.000 تومان 5.000 تومان
  13 رقمی 15.000 تومان 10.000 تومان
  12 رقمی 30.000 تومان 20.000 تومان
  11 رقمی 45.000 تومان 35.000 تومان
  10 رقمی 75.000 تومان 50.000 تومان
  9 رقمی 100.000 تومان 70.000 تومان
  8 رقمی استعلام شود استعلام شود

  اپراتور 50005 (راهکار سرزمین هوشمند)
  تعداد ارقام کاربران نمایندگان
  14 رقمی 10.000 تومان 5.000 تومان
  13 رقمی 15.000 تومان 10.000 تومان
  12 رقمی 30.000 تومان 20.000 تومان
  11 رقمی 45.000 تومان 35.000 تومان
  10 رقمی 75.000 تومان 50.000 تومان
  9 رقمی 100.000 تومان 70.000 تومان
  8 رقمی استعلام شود استعلام شود

  اپراتور 021 (آســانک)
  تعداد ارقام کاربران نمایندگان
  8 رقمی متناظر خط ثابت 60.000 تومان 50.000 تومان
  • قیمت ها برحسب تومان است.
  • هزینه شماره های درخواستی نیمه رند و کاملا رند، بعد از بررسی اعلام میگردد.
  • خرید رنجی خطوط شامل تخفیف ویژه می گردد. جهت اطلاع از شرایط و قیمت، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.
  • قیمت خطوط سفارشی در اپراتورهای 2000، 3000 و 5000 می بایست استعلام گردد.
  • شماره های مجازی بصورت سالانه واگذار می شود. و خریدار می تواند با پرداخت مبلغی که توسط اپراتور اعلام می گردد،شماره را به مدت یک سال دیگر تمدید کند.در صورتی که این هزینه توسط اپراتور از ما دریافت نشود،به تبع ما نیز این هزینه را از خریدار دریافت نخواهیم کرد.
  • بر شماره های مجازی %9 مالیات تعلق می گیرد.


همین حالا شروع کنید و کسب و کار خود را رونق دهید. مشاهده سرویس ها